Укладання договорів з ОСББ та власниками квартир (мешканцями ОСББ)

.

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ З ОСББ ТА ВЛАСНИКАМИ КВАРТИР (МЕШКАНЦЯМИ ОСББ)

 

1. Які документи ОСББ має надати до АТ «Харківобленерго» для укладання договору про постачання електричної енергії?

Для укладення договору про постачання електричної енергії ОСББ має звернутися із відповідною заявою до управління інформаційної політики та роботи зі споживачами (для споживачів м. Харкова) або районного відділення енергозбуту (для споживачів Харківської області) та надати документи, що передбачені п. 5.4 «Правил користування електричною енергією» та роз'ясненнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо укладання договору про постачання електричної енергії з ОСББ, а саме:

1) заяву щодо укладення відповідного договору із зазначенням роду виробничої діяльності, місцезнаходження та банківських реквізитів заявника;

2) акти про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які уводяться в експлуатацію вперше);

3) однолінійну схему електропостачання об'єкта (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які уводяться в експлуатацію вперше);

4) відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка, технічні характеристики тощо) (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які уводяться в експлуатацію вперше);

5) заявку на очікуваний обсяг споживання електричної енергії та величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми (за необхідності), довідку про укладені державні контракти (за наявності), відомості про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів;

6) акти екологічної, аварійної та технологічної броні споживача (за наявності);

   1. 7) копію свідоцтва про державну реєстрацію або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

   2. 8) рішення установчих зборів про створення ОСББ, статут ОСББ;

9) рішення правління ОСББ про надання повноважень голові правління ОСББ або іншій уповноваженій особі ОСББ на укладання договору про постачання електричної енергії з переліком адрес багатоквартирних будинків;

10) у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);

11) паспортні дані силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі електричної енергії (для споживачів, в яких розрахункові засоби обліку встановлені не на межі балансової належності) - у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які уводяться в експлуатацію вперше;

   1. довідку про перелік субспоживачів (у разі їх наявності), дані щодо розрахункових засобів обліку субспоживачів (у разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які уводяться в експлуатацію вперше).

Слід звернути увагу, що згідно з п. 5.3 «Правил користування електричною енергією» якщо в разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки фактичний стан розрахункових засобів обліку не відповідає вимогам нормативно-технічних документів, відповідні договори з новим власником укладаються після приведення розрахункових засобів обліку у відповідність до вимог нормативно-технічних документів.

Крім того, згідно з п. 1.4 «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» для безпосереднього виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок керівник споживача своїм розпорядчим документом повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство, та особу, яка буде її заміщати у разі відсутності (відпустка, хвороба).

 

2. Який порядок і термін укладання договору про постачання електричної енергії з ОСББ?

Відповідно до п. 6.18 «Правил користування електричною енергією» договори з новим споживачем укладаються після розірвання договорів зі споживачем, який звільняє приміщення.

Проект договору про постачання електричної енергії надається компанією на розгляд споживачу протягом 7 робочих днів для споживачів із приєднаною потужністю до 150 кВт та протягом 14 робочих днів для споживачів із приєднаною потужністю 150 кВт та більше від дати прийняття від споживача документів.

 

3. Рекомендації до вимірювального комплексу електричної енергії ОСББ.

Згідно з п. 3.1 «Правил користування електричною енергією» електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.

Розрахункові засоби обліку електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), «Правил користування електричною енергією» та проектних рішень.

Згідно з п. 5.3 «Правил користування електричною енергією» якщо в разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки фактичний стан розрахункових засобів обліку не відповідає вимогам нормативно-технічних документів, відповідні договори з новим власником укладаються після приведення розрахункових засобів обліку у відповідність до вимог нормативно-технічних документів.

 

4. Який порядок укладання договорів про користування електричною енергією з мешканцями ОСББ (власниками квартир)?

Згідно з п. 1.2 «Правил користування електричною енергією» ОСББ є населеним пунктом.

Рішенням загальних зборів співвласники багатоквартирного будинку мають уповноважити та/або зобов'язати представника ОСББ або управителя (за договором) представляти їх інтереси.

Уповноважений представник надає до електропостачальника:

1. Письмові заяви власників квартир (співвласників багатоквартирного будинку) на укладання тристороннього договору про постачання електричної енергії на території населеного пункту та договору про користування електричною енергією (далі — заяви на укладання договорів).

2. Наступні документи щодо кожного співвласника багатоквартирного будинку:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

 1. - документ, що підтверджує право власності чи користування на об'єкт;

- дозвіл на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для здійснення електропостачальником постачання електричної енергії та розрахунків за неї.

Копії документів мають бути завірені відповідно до законодавства.

 

5. Який порядок розрахунків ОСББ за спожиту електричну енергію?

Відповідно до п. 6.6 «Правил користування електричною енергією» ОСББ здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії один раз за фактичними показами засобів обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії.

Відповідно до п. 2.1.1 «Порядку застосування тарифів на електроенергію», затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23.04.2012 № 498, населенню, яке розраховується з ліцензіатом за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи, відпуск електричної енергії проводиться за тарифами для населення.

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 № 220.

         1. Тарифи на електричну енергію щомісячно доводяться до відома споживачів електричної енергії засобами масової інформації, у т.ч. друкуються у газеті «Слобідський край», розміщуються на сайті компанії та вказуються у рахунках за спожиту електроенергію, які щомісячно надсилає компанія.

 

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ОСББ

№ п/п

Відповідальна особа

Конт. тел.

Перелік питань

1

Юрисконсульт відділу правового забезпечення Докукіна Наталія Вячеславівна

 

 

739-55-56

 

 

 

 

Юридичні документи, необхідні для укладання договору про постачання електричної енергії, відповідно до п. 5.4 «Правил користування електричною енергією» та роз'яснень НКРЕКП

2

Старший інспектор служби контролю та обліку електроенергії Литвяк Максим Вячеславович

 

 

739-55-37

 

 

 

 

Перевірка відповідності фактичного стану розрахункових засобів обліку споживача вимогам нормативно-технічних документів (п. 5.3 «Правил користування електричною енергією»); особи, відповідальні за електрогосподарство (п. 1.4 «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»)

3

Провідний інженер виробничо-технічного відділу Левченко Наталя Віталіївна

739-55-44

Рекомендації до вимірювального комплексу електричної енергії ОСББ.

4

Начальник сектору відділу організації роботи з побутовими абонентами Шевченко Вадим Олексійович

739-73-36

Укладання договорів про користування електричною енергією та договорів про користування електричною енергією на території населеного пункту. Тарифи, які застосовуються при розрахунках з власниками квартир (мешканцями) ОСББ за спожиту електричну енергію

5

Провідний економіст відділу договорів Шеварова Ольга Олександрівна,

інженер відділу договорів

Федорченко Юрій Миколайович

739-54-97

 

 

739-55-94

Порядок укладання договору про постачання електричної енергії. Тарифи, які застосовуються при розрахунках з ОСББ за спожиту електричну енергію

 

АДРЕСИ ТА РЕЖИМ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

ДЛЯ НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗАЯВНИКАМИ

 

Найменування підрозділу

Адреса

Режим роботи

Конт. тел.

1

Управління інформаційної політики та роботи зі споживачами

м. Харків, вул. Плеханівська, 149

Понеділок, четвер з 8-00 до 12-00, вівторок, середа, п'ятниця з 9-00 до 14-00, перерва з 12 до 12-45.

740-15-84 740-11-69

740-11-19

2

Балакліське районне відділення енергозбуту (РВЕ)

м. Балаклія, вул. Жовтнева, 53

Понеділок - четверг з 8-00 до 17-00, п'ятниця з 8-00 до 15-45, перерва з 12 до 12-45

2-35-83

2-35-82

2-35-88

3

Барвінківське РВЕ

м. Барвінкове,

вул. Польова, 1

__//__

4-18-92

4-18-91

4

Близнюківське РВЕ

смт. Близнюки,

вул. Південна, 6

__//__

5-13-59

5-23-82

5-23-87

5

Богодухівське РВЕ

м. Богодухів,

вул. Троїцька, 36

__//__

3-20-93

3-21-25

6

Борівське РВЕ

смт. Борова,

вул. Шкільна, 38а

__//__

6-17-72

6-14-02

7

Валківське РВЕ

м. Валки,

вул. Харківська, 118

__//__

5-31-88

5-25-09

8

Великобурлуцьке РВЕ

смт. Великий Бурлук, вул. Зарічна, 8

__//__

5-27-08

5-28-42

9

Вовчанське РВЕ

м. Вовчанськ,

вул. Соборна, 166

__//__

4-22-45

4-45-75

4-51-57

10

Дворічанське РВЕ

смт. Дворічна,

вул. Зарічна, 30

__//__

7-60-69

7-75-41

11

Дергачівське РВЕ

м. Дергачі,

вул. Соснова, 35

__//__

740-15-50

2-82-24

2-81-93

12

Зачепилівське РВЕ

смт. Зачепилівка,

вул. Центральна, 52

__//__

5-16-81

5-15-38

13

Зміївське РВЕ

м. Зміїв, Таранівське шосе, 7б

__//__

3-19-88

3-74-83

3-35-83

14

Золочівське РВЕ

смт. Золочів,

вул. Б. Хмельницького, 8а

__//__

5-28-39

5-28-19

15

Ізюмське РВЕ

м. Ізюм,

пров. Електриків, 1а

__//__

2-13-97

5-76-81

16

Кегичівське РВЕ

смт. Кегичівка,

пров. 1-го Травня, 31

__//__

3-15-97

3-12-68

17

Коломацьке РВЕ

смт. Коломак,

вул. Свободи, 32

__//__

5-66-63

18

Красноградське РВЕ

м. Красноград,

вул. Полтавська, 71

__//__

7-12-34

7-18-06

19

Краснокутське РВЕ

смт. Краснокутськ,

вул. Шевченка, 109

__//__

3-19-86

3-14-83

20

Куп'янське РВЕ

м. Куп’янськ,

вул. Тітова, 1

__//__

5-65-27

5-14-10

5-18-68

5-17-45

21

Липецьке РВЕ

смт. Липці,

вул. Пушкінська, 180

__//__

747-11-55

747-13-06

747-16-75

22

Лозівське РВЕ

м. Лозова,

вул. Лозовського, 67

__//__

2-69-35

2-28-47

2-54-23

2-29-60

23

Люботинське РВЕ

м. Люботин,

вул. Зелена, 29

__//__

741-32-94

741-16-03

24

Нововодолазьке РВЕ

смт. Нова Водолага,

вул. Енергетична, 1

__//__

4-27-31

4-23-11

4-53-56

25

Первомайське РВЕ

м. Первомайськ,

вул. Станційна, 3

__//__

3-53-92

3-21-47

26

Печенізьке РВЕ

смт. Печеніги,

вул. Незалежності, 2б

__//__

6-12-75

6-19-70

27

Сахновщинське РВЕ

смт. Сахновщина,

вул. Шевченка, 24

__//__

3-16-36

3-15-62

28

Харківське РВЕ

м. Мерефа,

вул. Дніпропетровська, 212

__//__

748-30-93

748-33-64

748-46-85

29

Чугуївське РВЕ

м. Чугуїв, вул. А. Злобіна, 2а

__//__

2-22-25

2-33-73

2-24-28

30

Шевченківське РВЕ

смт. Шевченкове, пров. Перемоги, 12

__//__

5-17-58

5-15-79