УВАГА. Зміни тарифів електричної енергії на березень 2018 року.

Доводимо до вашого відома, що роздрібні тарифи на електричну енергію на березень 2018 року змінені згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 22.02.2018 № 222, та складають:

 

 

 

Групи споживачiв

Роздрiбнi

тарифи,

коп/кВт*г

1.

Промисловi та прирiвненi до них споживачi з приєднаною потужнiстю 750 кВа i бiльше

1 клас напруги ( 35кВ i бiльше )

2 клас напруги ( менше 35кВ )

 

 

169,630

203,707

2.

Промисловi та прирiвненi до них споживачi з приєднаною потужнiстю менше 750 кВа

1 клас напруги ( 35кВ i бiльше )

2 клас напруги ( менше 35кВ)

 

 

169,630

203,707

3.

Електрифiкований залiзничний транспорт

1 клас напруги ( 35кВ i бiльше)

2 клас напруги ( менше 35кВ )

 

169,630

203,707

4.

Електрифiкований мiський транспорт

1 клас напруги ( 35кВ i бiльше )

2 клас напруги ( менше 35кВ )

 

169,630

203,707

5.

Непромисловi споживачi

1 клас напруги ( 35кВ i бiльше )

2 клас напруги ( менше 35кВ )

 

169,630

203,707

6.

Сiльськогосподарськi споживачi

1 клас напруги ( 35кВ i бiльше )

2 клас напруги ( менше 35кВ )

 

169,630

203,707

 

Роздрiбнi тарифи розрахованi на пiдставi таких даних:

Складовi тарифу

Дата i номер

постанови НКРЕКП

Значення

Прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії, грн/МВт*г

28.12.2017 р. № 1513

1 495,46

Прогнозована середня закупiвельна цiна електричної енергiї, грн/МВт*г

 

1 565,31

Коефiцiєнт нормативних ТВЕ, %

1 клас напруги ( 35кВ та бiльше)

2 клас напруги ( менше 35кВ )

16.03.2017 р. № 292

 

6,02

10,47

Тарифи на передачу електричної енергiї, грн/МВт*г

1 клас напруги ( 35кВ та бiльше)

2 клас напруги ( менше 35кВ )

24.01.2018 р. № 85

 

20,81

166,80

Тарифи на постачання електричної енергiї, грн/МВт*г

1 група споживачiв

2 група споживачiв

24.01.2018 р. № 85

 

9,91

49,55

 

 

 

АК “Харківобленерго”