Проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання корупції в АТ “Харківобленерго”

11.02.2019

Постійною практикою у сфері антикорупційної діяльності АТ “Харківобленерго” стало проведення роз'яснювальної роботи серед персоналу товариства з питань запобігання корупції. Протягом січня 2019 року Уповноваженим з антикорупційної діяльності АТ “Харківобленерго” було проведено загально профілактичні заходи антикорупційної спрямованості за участі колективів структурних підрозділів товариства.

В ході проведення зазначених заходів персоналу підрозділів було роз'яснена сутність антикорупційної стратегії підприємства, а також доведені основні вимоги чинного законодавства України, що регламентують питання протидії корупції в юридичних особах. Роз'яснені основні функції Уповноваженого з антикорупційної діяльності, в тому числі профілактика і попередження корупційних та пов'язаних з корупцією діянь діянь серед персоналу товариства.

Також було акцентовано увагу працівників структурних одиниць на корупційні ризики, які можуть мати місце у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків за конкретними напрямами діяльності. Запропоновано алгоритм дій персоналу у випадку виявлення ознак корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Наголошено, що при виявлені зазначених ознак, працівники товариства повинні негайно інформувати про це своєму безпосередньому керівнику та Уповноваженому з антикорупційної діяльності, надані відповідні номери контактних телефони для повідомлення про корупційні правопорушення.

Особливу увагу було приділено порядку дій працівників і керівників підрозділів товариства при виявлені ознак потенційного або реального конфлікту інтересів.

Під час заходу працівникам були наведені приклади корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також доведені види відповідальності, передбачені чинним законодавством за вказані правопорушення. Наприкінці профілактичних заходів були складені відповідні Протоколи.

Протягом 2019 року АТ “Харківобленерго” планується проведення подібних профілактичних заходів антикорупційної спрямованості зі всіма структурними підрозділами товариства.