Важлива інформація для споживачів та замовників послуг з приєднання! Щодо надання договорів про нестандартне приєднання

19.02.2018

 

Ціна договору (за договором приєднання — плата за приєднання) відповідно до ст. 180 Господарського кодексу України є істотною умовою договору. Згідно зі ст. 180 Господарського кодексу України та ст. 638 Цивільного кодексу України договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди з усіх істотних умов.

Типова форма договору про приєднання (далі – Договір), яка є додатком до Правил (зі змінами), уже передбачає зазначення плати за приєднання на дату його укладення (п. 4.1 Договору). П. 4.3 передбачена оплата замовником 20 % плати за приєднання упродовж 5 робочих днів з моменту підписання Договору.

Тобто укладення договорів про нестандартне приєднання без зазначення їх істотної умови – плати за приєднання є неможливим та не відповідатиме наведеним вимогам Цивільного та Господарського кодексів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 641 Цивільного кодексу України пропозиція укласти договір (у нашому випадку підготовлений проект договору про нестандартне приєднання) має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. З наведених нижче незалежних від компанії обставин компанія не може надати належний проект договору про нестандартне приєднання з зазначенням його істотної умови – плати за приєднання. Крім того, встановлений типовою формою договору та «Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж» порядок виконання договорів про нестандартне приєднання без визначення плати за приєднання також не може бути виконаний сторонами.

Причиною неможливості визначення ціни за договором про приєднання є наступне.

Формула визначення плати за нестандартне приєднання (яка має бути зазначена в договорі про нестандартне приєднання) згідно з «Методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж», затвердженою постановою НКРЕКП від 12.02.2013 № 115 (зі змінами) (далі – Методика), містить такі складові, як Внп та Влін.

Внп — питома вартість нестандартного приєднання, яка встановлюється НКРЕКП. На сьогоднішній день за інформацією компанії НКРЕКП питому вартість нестандартного приєднання не затверджена та відповідна постанова не прийнмалася.

Крім того, визначення Влін згідно з Методикою можливе лише після розроблення проектної документації зовнішнього електропостачання (п. 2.7 Методики), що суперечить діючим «Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж», затверджених постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32 зі змінами (далі - Правила), оскільки на момент видачі Договору про приєднання така проектна документація відсутня.

З цього приводу компанія направила лист до НКРЕКП від 24.07.2017, відповідь на який досі не отримана.

Стосовно будь-яких роз’яснень з боку НКРЕКП необхідно зазначити, що вони не можуть суперечити нормам чинного законодавства України, у тому числі і чинним постановам самої НКРЕКП, та не мають сили обов’язкових до виконання норм.

Відповідно, видача компанією договору про нестандартне приєднання з визначенням такої його істотної умови, як вартість послуг з приєднання, у інший порядок, який не відповідає діючій Методиці, Правилам та типовій формі договору про приєднання, є порушенням діючого законодавства. Уся відповідальність за таке порушення лягатиме на компанію, чого вона не може допустити.