Інформація щодо позачергових загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго", призначених на 20.07.2015

16 Липень, 2015

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) Наглядова рада з метою проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства приймає такі рішення:
-щодо призначення реєстраційної комісії (ст. 40);
-щодо включення пропозицій акціонерів до порядку денного (за ст. 38 не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів);
-щодо кандидатів до складу органів товариства (за ст. 38 не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів);
-щодо затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (ст. 43 - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів (крім питань щодо обрання кандидатів до складу органів товариства, бюлетені по яких затверджуються не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів)).
Для забезпечення проведення позачергових загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго», призначених на 20.07.2015, вищевказані рішення повинні бути прийнятими: 
-по пропозиціях акціонерів з питань порядку денного - до 05.07.2015;
-по формі та тексту бюлетенів – до 10.07.2015;
-по бюлетенях щодо кандидатур до складу органів товариства – до 16.07.2015.
АК «Харківобленерго» інформує акціонерів, що станом на 15.07.2015 передбачені Законом рішення Наглядовою радою не надані. Встановлені Законом підстави для проведення 20.07.2015 позачергових загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго" відсутні, у зв’язку з чим ці  збори проводитись не будуть.