Повідомлення акціонерам Акціонерної компанії "Харківобленерго" щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів

24 Квітень, 2015

До уваги акціонерів Акціонерної компанії «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), місцезнаходження товариства: Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» (далі – позачергові загальні збори Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 19 травня 2015 року, з 12 години 00 хвилин до 13 години 30 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 19 травня 2015 року о 14 годині 00 хвилин.
Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, будівля Обласного комунального виробничо-експлуатаційного підприємства «Держпром», 2 під’їзд, 2 поверх, зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів АК "Харківобленерго" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго".
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго".
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління АК «Харківобленерго».
5. Обрання Голови правління АК «Харківобленерго».
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».
7. Обрання членів Наглядової ради АК «Харківобленерго».
8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради АК «Харківобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства. 

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб). З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери АК «Харківобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.), за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26, 3-й поверх, кімната 305а, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 12 годин 00 хвилин до 13 годин 30 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Харіна Наталія Миколаївна (заступник начальника відділу Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-34-99. Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 13 травня 2015 року (станом на 24 годину).

В.о. Голови Фонду державного майна України      Д. Парфененко