Повідомлення про спростування особливої інформації емітента

24 Вересень, 2015

Акціонерна компанія «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 740-15-12, факс: (057) 731-24-86.
Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/3_akcioner_obyvl.htm
Спростування відомостей про зміну складу посадових осіб емітента.

У зв’язку з невірним тлумаченням закондавства спростовується особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента, яка була розміщена 29.04.2015 року в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та власному веб-сайті, 30.04.2015 у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 78(4122), а саме щодо дати вчинення дії: такою датою замість 28.04.2015 слід вважати 27.04.2015.

Виправлена інформація буде розміщена (опублікована) одночасно з цим спростуванням.

В.о. голови правління Яворський В.Г.