Повідомлення про внесення змін до порядку денного  позачергових загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго»

7 Липень, 2015

До уваги акціонерів Акціонерної компанії «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), 
місцезнаходження товариства: Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149

Повідомляємо Вас про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго» (далі – позачергові загальні збори), які відбудуться 19 травня 2015 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, будівля Обласного комунального виробничо-експлуатаційного підприємства «Держпром», 2 під’їзд, 2 поверх, зал засідань.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 19 травня 2015 року, з 12 години 00 хвилин до 13 години 30 хвилин.

Доповнити порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів такими питаннями:
9. Затвердження річного звіту Компанії за 2013-2014 роки.
10.Звіт Ревізійної комісії Компанії про роботу за 2013-2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
11. Затвердження висновків Ревізійної комісії Компанії за 2013-2014 роки.
12. Розподіл прибутку товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2013, 2014 роках та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства.
13. Внесення змін до Статуту АК «Харківобленерго» шляхом затвердження нової редакції у зв’язку з приведенням діяльності Компанії у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі в частині зміни найменування Акціонерна компанія «Харківобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Харківобленерго».
14. Внесення змін до внутрішніх положень Компанії.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії АК «Харківобленерго».
16. Обрання членів Ревізійної комісії Компанії.
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії АК «Харківобленерго». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
18. Прийняття рішення про оплату суми вартості послуг щодо організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства за рахунок АК «Харківобленерго».
19. Затвердження умов договору з ПАТ «Національний депозитарій України» щодо організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери АК «Харківобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.) за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, 26, 3-й поверх, кімната 305а, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 12 годин 00 хвилин до 13 годин 30 хвилин. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Харіна Наталія Миколаївна (заступник начальника відділу Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-34-99.

В.о. Голови Фонду державного майна України      Д. Парфененко