Повідомлення про зміни у порядку денному річних Загальних зборів акціонерів