Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.