Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину