Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів