Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу.