Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20.04.2017