Оголошення для акціонерів

24.09.2015
Повідомлення про спростування особливої інформації емітента

Акціонерна компанія «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 740-15-12, факс: (057) 731-24-86.
Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.energy.gov.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua/3_akcioner_obyvl.htm
Спростування відомостей про зміну складу посадових осіб емітента.

16.07.2015
Інформація щодо позачергових загальних зборів акціонерів АК "Харківобленерго", призначених на 20.07.2015

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) Наглядова рада з метою проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства приймає такі рішення:
-щодо призначення реєстраційної комісії (ст. 40);
-щодо включення пропозицій акціонерів до порядку денного (за ст. 38 не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів);
-щодо кандидатів до складу органів товариства (за ст. 38 не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів);

07.07.2015
Повідомлення про внесення змін до порядку денного  позачергових загальних зборів акціонерів АК «Харківобленерго»

До уваги акціонерів Акціонерної компанії «Харківобленерго» (код ЄДРПОУ 00131954), 
місцезнаходження товариства: Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149

19.06.2015
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерної компанії «Харківобленерго»

Акціонерна компанія «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, код ЄДРПОУ 00131954)

Сторінки