Протокол № 22 річних загальних зборів акціонерів Акціонерної компанії «Харківобленерго»

4 Квітень, 2013