Iнша інформація емітента

06.01.2016

Уповноваженим органом АК «Харківобленерго» протягом 2015 року не приймалися рішення:

  • про припинення АК «Харківобленерго»;
  • про дематеріалізацію акцій компанії (акції пройшли процедуру дематеріалізації та обліковуються у бездокументарній формі);
  • про додаткову емісію акцій АК «Харківобленерго»;
  • про випуск іпотечних та інших цінних паперів компанії.

Афілійованими особами АК «Харківобленерго» станом на 01.01.2016 року є Держава Україна в особі керуючого рахунком Фонду державного майна України, яка володіє 166754183 шт. простих акцій, та Garensia Enterprises Limited, яка  володіє 73991004 шт. простих акцій.