Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах що відбудуться 29.04.2022