Типові технічні рекомендації

З метою дотримання положень п. 2.3.2, 2.3.3, «Правил роздрібного ринку електричної енергії» (далі — Правила), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 (зі змінами) та у відповідності до вимог «Кодексу комерційного обліку електричної енергії» (далі — Кодекс), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 311 (зі змінами) необхідно прийняти до уваги  перелік заходів щодо улаштування вузла обліку електричної енергії (далі — ВОЕ), а саме:

1. Місця та умови встановлення ВОЕ виконати у відповідності до вимог п. 1.5.6 «Правил улаштування електроустановок» (далі — ПУЕ), п. 5.1.2 - п. 5.1.4  розділу V Кодексу.

2. Рекомендації щодо технічних характеристик до засобів обліку електричної енергії наведено на офіційному вебсайті АТ «Харківобленерго» за адресою: https://www.oblenergo.kharkov.ua/rekomendaciyi-po-orgaganizaciyi-voe (для юридичних осіб) та https://www.oblenergo.kharkov.ua/consumers/meters_recomended (для фізичних осіб). Мінімальні вимоги до точності та функціональності засобів вимірювальної техніки  електричної енергії наведено в п. 5.13 розділу V Кодексу. У разі необхідності вимірювання обсягів електричної енергії за періодами часу, Вам необхідно встановити інтервальний прилад обліку, що має відповідати вимогам п. 5.11.3 розділу V Кодексу. Додаткові вимоги щодо інтервальних лічильників наведено в п. 5.14 розділу V Кодексу. При цьому лічильники мають забезпечувати вимірювання, реєстрацію, зберігання та відображення значень величин згідно з переліком, що наведено у п. 5.11.3. розділу V Кодексу. 

3. У шафі обліку (з пристроєм для пломбування) до лічильника, згідно вимог п. 1.5.36 ПУЕ, застосувати захисний вимикаючий пристрій (комутаційний апарат) номіналом відповідно до розрахунку проєктних рішень, з виведенням його приводу назовні опломбованої шафи.

4. У шафі обліку (з пристроєм для пломбування) після лічильника, згідно з вимогами п. 11.10 ДБН В.2.5-23:2010, застосувати захисний вимикаючий пристрій (комутаційний апарат) номіналом відповідно до розрахунку проєктних рішень, з виведенням його приводу назовні опломбованої шафи.

5. Конструкція та розміри шафи обліку мають забезпечувати зручне установлення (заміну) засобів вимірювальної техніки, доступ до затискачів лічильників і трансформаторів струму (п. 1.5.31 ПУЕ). 

6. Висота від підлоги до коробки затискачів лічильника має бути в межах 0,8 – 1,7 м (п. 1.5.29 ПУЕ).

7. Встановлений розрахунковий лічильник, згідно з вимогами п. 1.5.13 ПУЕ, повинен мати на гвинтах, які кріплять кожух лічильника, пломби з чинним відбитком тавра виробника або повірочної лабораторії.

8. Багатофункціональні прилади обліку мають бути запараметровані (п. 5.18. розділу V Кодексу).

9. Відповідно до вимог підп. 2.3.3. Правил електроустановка має бути забезпечена технічним засобом контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності. Керуючись визначенням «вузол обліку електричної енергії», про що наведено у підп. 14 п. 1.2 Кодексу, технічний засіб контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності застосувати у шафі обліку з пристроєм для пломбування. 

При цьому, рекомендуємо застосувати прилад обліку електричної енергії з вбудованою функцією контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності або обрати технічний засіб контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, який має відповідати вимогам діючій на теперішній час нормативно технічній документації та Закону України.

10. У разі необхідності, при організації ВОЕ, застосувати вимірювальні трансформатори струму (ТС):
10.1.  Відповідно до вимог п. 5.13.3 Кодексу, облік з використанням вимірювальних ТС має відповідати вимогам Кодексу та ПУЕ, розділ «Облік із застосуванням вимірювальних трансформаторів» глави 1.5.
10.2.  Вибір вимірювальних ТС виконати відповідно до розрахунку проєктних рішень. Клас точності ТС визначити згідно табл. 1.5.2 ПУЕ. Вказати мінімальне завантаження ТС та перевірити на відповідність вимогам п. 1.5.17 ПУЕ. 
10.3.  Ланцюги обліку від ТС до лічильника або клемника затискачів вторинних кіл шафи обліку виконати цільним ізольованим кабелем.