Заходи запобігання і протидії корупції

В АТ “Харківобленерго” діє Антикорупційна програма АТ Харківобленерго 2019-2020 роки ,  розроблена на підставі положень Закону України “Про запобігання корупції” та Рішень Національного агентства з питань запобігання корупції. Ця Антикорупційна програма визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в АТ “Харківобленерго”, зміст, умови та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів в діяльності Товариства.

Також, АТ “Харківобленерго” співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушень Антикорупційної програми, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників АТ “Харківобленерго”. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, мають права та гарантії, передбачені Законом України “Про запобігання корупції”.

Ви можете направити відповідні заяви та повідомлення, інформація в яких стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплені фактичними даними, стосовно працівників Товариства (незалежно від займаної посади):

за адресою: 61037, м. Харків. вул. Плеханівська, 149;

за телефоном лінії довіри: (057) 342-34-95;

на адресу електронної пошти:  [email protected];

особисто Уповноваженій особі з антикорупційної діяльності в години прийому: вівторок з 09-00 до 12-00 (запис на прийом за номером телефону: (057) 342-33-71 або за зазначеною вище адресою електронної пошти). 

Також про вчинення або підготовку до вчинення корупційних дій працівниками Товариства, Ви можете повідомити через контакти Кол-центру.

Повідомлення повинні стосуватися щодо:

- використання посадовою особою Товариства наданих їй посадових  повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання  неправомірної вигоди або  прийняття  такої  вигоди  чи  прийняття обіцянки/пропозиції  такої  вигоди  для  себе  чи  інших осіб  або  відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди працівнику   підприємства (або на  її  вимогу  іншим  фізичним  чи  юридичним  особам  з  метою  схилити  цю  особу  до  протиправного використання наданих їй  посадових повноважень  чи пов’язаних з ними можливостей;

- наявність конфлікту інтересів (реального або потенційного), тобто  суперечність між приватним інтересом посадової особи АТ “Харківобленерго” та її посадовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

- інші корупційні або пов'язанні з корупцією правопорушення.

 

Водночас, звертаємо Вашу увагу на те, що повідомлення свідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.