Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій акціонерного товариства «Харківобленерго» на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про дистанційне проведення 29 квітня 2022 року річних загальних зборів акціонерів by