Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій АТ «Харківобленерго» на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів АТ «Харківобленерго», які відбудуться 29 квітня 2022 року