Повідомлення НКЦПФР про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів, призначених на 29.04.2022