Протокол 34 річних загальних зборів товариства, які відбулися 29.04.2022