Протокол № 33 Позачергових Загальних зборів акціонерів, що відбулися 15.12.2021